Citroën

Strona główna / Citroën

Citroën

Citroën oferuje bogatą gamę pojazdów adaptowanych, gwarantujących innowacyjne rozwiązania
i technologie. Gama samochodów adaptowanych składa się z grup, w ramach których możliwe są dalsze, szczegółowe modyfikacje:

  • pojazdy z izotermicznymi kontenerami i chłodnie,
  • samochody użytkowane w handlu i usługach,
  • samochody użytkowane w budownictwie i robotach budowlanych,
  • samochody ciężarowe,
  • inne rodzaje adaptacji.

Źródło: www.citroen.pl